Kernregistratie, studentvolgsysteem en digitale leeromgeving in één:
de spil in je applicatielandschap

trajectplanner

De totaaloplossing voor het mbo

Kernregistratie, studentvolgsysteem en digitale leeromgeving in één: de spil in je applicatielandschap. Je kiest welke van de verschillende modules van education online je nodig hebt om onderwijsprocessen te ondersteunen en te borgen. Deze totaaloplossing bestaat uit een kernregistratie van SAP, een bewezen succesvol studentvolgsysteem, oplossingen voor gepersonaliseerde onderwijslogistiek en een digitale leeromgeving. Education online maakt complexe onderwijsprocessen overzichtelijk en voldoet altijd aan de laatste wet- en regelgeving

Iedere student een individuele leerroute met het studentinformatiesysteem van education online

Persoonlijk en flexibel

Dé leerling bestaat niet. Iedere leerling is anders. Met eigen behoeftes, niveau en ontwikkeling. Wij vinden dat iedere leerling recht heeft op de leerroute die precies bij hem of haar past. Net als persoonlijke begeleiding van een leerkracht, zonder afleiding van administratieve lasten. Met het studentvolgsysteem van education online kan iedere student op zijn of haar eigen tempo studeren. In de online omgeving kunnen studenten hun leerroute zelf samenstellen. Op deze manier is het SVS klaar voor de toekomst van flexibel en gepersonaliseerd leren.

Van online aanmelden tot diplomeren

Ons studentvolgsysteem bevat alle elementen die een onderwijsinstelling nodig heeft om zowel het primaire onderwijsproces als de administratieve organisatie goed te ondersteunen. Met dit systeem volg je de student van online aanmelden tot diplomering. Studentenadministratie, volgen en begeleiden in één. Met de modulaire opzet, vele functionaliteiten en de vrijheden qua inrichting en vormgeving, bieden wij iedere onderwijsinstelling een uniek ‘op maat’ informatieplatform.

Inzichtelijk en effectief

Volg de (individuele) leerroute van de student en borg de resultaten van zijn onderwijsloopbaan. Inzichtelijk en effectief: het neemt medewerker en docent werk uit handen. Alle administratieve gegevens en voortgangsinformatie in één overzichtelijk systeem verzameld en gepresenteerd. Het onderwijs is nauw betrokken bij de doorontwikkeling. Hierdoor staan wij garant voor de gewenste ondersteuning van het onderwijsproces. Ook ondersteunen wij altijd de laatste wet- en regelgeving op het gebied van het Nederlandse onderwijs.

Real-time koppeling met BRON

De uitwisseling met BRON is volledig real-time. Goedgekeurde aanmeldingen worden automatisch omgezet in inschrijvingen, inclusief bijbehorende administratieve handelingen. Naast vele standaard koppelingen met financiële systemen, biedt ons KRD functionaliteiten voor het vastleggen en (automatisch) toekennen van producten. Facturen kunnen direct gegenereerd worden en via rapportages is de status van de betalingen in te zien.

Individuele leerroute en keuzedelen

Als school wil je dat studenten het beste uit zichzelf halen. Dat ze kunnen leren en ontwikkelen op een manier die het beste bij ze past, flexibel en gepersonaliseerd. ILR staat voor individuele leerroute, maar wat betekent dit nu precies?

Door de inzet van de ILR en keuzedelen krijgt de student meer eigenaarschap over zijn leerproces. De ILR stelt de student in staat een groot deel van zijn eigen leerroute te bepalen en te plannen. De student krijgt meer keuze in wat, wanneer, hoe en waar hij wil leren.

De leerroute kan bijvoorbeeld deels ontstaan uit leervragen die de student heeft, maar ook uit voorkeur, interesse of verkregen feedback op dat moment. Door deze keuzes mogelijk te maken en de planning daar op aan te passen wordt het onderwijsaanbod gepersonaliseerd en flexibel.

Studenten opleiden tot aantoonbaar bekwame professionals met een tool voor programmatisch toetsen en flexibel en gepersonaliseerd onderwijs.

Wat is de peilstok en waarom is het zo belangrijk om in te zetten?
Gedurende de opleiding wil je als team een student zijn ontwikkeling monitoren; hoe ver is de student in zijn beroepsbekwaamheid?

Met de peilstok breng je de groei in bekwaamheids- en competentieontwikkeling van de student in beeld op het gebied van opleidings-/kwalificatiedossiers, referentiekaders en/of 21e eeuwse vaardigheden. Met deze tool heeft de student zelf de regie over zijn leerproces door de inzichten die hij/zij krijgt in zijn/haar ontwikkeling. De ontwikkeling en groei in beroepsbekwaamheid kunnen student en coach gebruiken om de individuele leerroute van de student bij te sturen.

Kernregistratie deelnemers (KRD)

De uitwisseling met BRON in de KRD module is volledig gebaseerd op het Programma van Eisen zoals opgesteld door DUO. Het berichtenverkeer tussen education online en DUO is volledig real-time.

Daarnaast worden in deze KRD module goedgekeurde aanmeldingen automatisch omgezet in inschrijvingen, inclusief bijbehorende administratieve handelingen. Naast vele standaardkoppelingen met financiële systemen, biedt de KRD module functionaliteiten voor het vastleggen en (automatisch) toekennen van producten, bijvoorbeeld het cursusgeld of de huur van een kluisje. Facturen kunnen direct gegenereerd worden en via rapportages is de status van de betalingen in te zien. Naast de rapportages in de vorm van werklijsten voor administratief medewerkers, kun je rapportages genereren waarin overzichten te maken zijn op verschillende gegevensgroepen voor diverse populaties studenten. Meer informatie

Studentvolgsysteem

Deze module ondersteunt het onderwijs van online aanmelding intake tot het examineren. Het neemt de onderwijsadministratie werk uit handen door het efficiënt organiseren van studentgegevens en het aanbieden van standaardkoppelingen met o.a. roosterpakketten.

Het ondersteunt studentbegeleiders door het digitale student- en zorgdossier, cijferinvoer, resultaatbeheer, presentiebeheer en examinering. Het is mogelijk individuele leerroutes te arrangeren en vast te stellen.

In de BPV module kan zowel begeleiding als matching plaatsvinden. Ook is er mogelijkheid voor de externe praktijkbegeleider om in te loggen voor het valideren van uren en het waarderen van de stage. Meer informatie

Digitale leeromgeving

De opkomst van gepersonaliseerd en op maat aangeboden onderwijs vraagt om een flexibele leeromgeving. Vanuit de eigen visie op onderwijs en leren, richt een onderwijsinstelling deze leeromgeving in met díe modules die hieraan tegemoet komen. De module voor de digitale leeromgeving is beschikbaar voor alle devices en intuïtief in gebruik. Via de contentmodule kan de docent eenvoudig onderwijsmateriaal toevoegen, samenstellen en publiceren. Zo hebben alle studenten snel, simpel en overal toegang tot hun lesmateriaal.

Student, docent en begeleider zien welke vakken, toetsen en opdrachten onderdeel zijn van de leerroute. Ook zien ze de hierop behaalde resultaten.
Met de Peilstokmodule meet de student door het vragen van feedback, de voortgang in zijn of haar bekwaamheid. Binnen de Projectenmodule werken studenten samen aan opdrachten en projecten, middels taken, afspraken, bestanden, discussies, feedback en de chat. Studenten werken samen aan groepsopdrachten, met of zonder intervisie van een docent. Via het inleverloket kunnen studenten gemakkelijk hun opdrachten inleveren bij de docent. Op het dashboard is alle belangrijke informatie realtime zichtbaar en via handige notificaties ben je altijd op de hoogte van wijzigingen in je omgeving. Meer informatie

Koppelingen, toepassingen en functies waarin education online jou ondersteunt

 • Facet
 • VSV
 • Intergrip
 • Bureau ICE – TOA
 • SBB koppeling
 • Kennisnet / ECK-id
 • Edurep
 • Drillster
 • BRON mbo
 • Peoplesoft KRD
 • Eduarte KRD
 • RIO
 • VVA
 • Centraal Aanmelden
 • SimCheck
 • Alluris
 • SAP
 • Kennisnet / Entree
 • SURF conext
 • ADFS
 • Xedule
 • Turnitin Similarity
 • Urkund
 • Microsoft
 • Gradework
 • AFAS koppeling
 • Exact koppeling
 • iDeal koppeling
 • SAP analytics