Kernregistratie, studentensysteem en digitale leeromgeving in één: de spil in je applicatielandschap

Gepersonaliseerd en flexibel

Dé leerling bestaat niet. Iedere leerling is anders. Met eigen behoeftes, niveau en ontwikkeling. Wij vinden dat iedere leerling recht heeft op de leerroute die precies bij hem of haar past. Net als persoonlijke begeleiding van een leerkracht, zonder afleiding van administratieve lasten. Met het studentvolgsysteem van education online kan iedere student op zijn of haar eigen tempo studeren. In de online omgeving kunnen studenten hun leerroute zelf samenstellen. Op deze manier is het SVS klaar voor de toekomst van flexibel en gepersonaliseerd leren.

Van online aanmelden tot diplomeren

Ons studentvolgsysteem bevat alle elementen die een onderwijsinstelling nodig heeft om zowel het primaire onderwijsproces als de administratieve organisatie goed te ondersteunen. Met dit systeem volg je de student van online aanmelden tot diplomering. Studentenadministratie, volgen en begeleiden in één. Met de modulaire opzet, vele functionaliteiten en de vrijheden qua inrichting en vormgeving, bieden wij iedere onderwijsinstelling een uniek ‘op maat’ informatieplatform.

Inzichtelijk en effectief

Volg de (individuele) leerroute van de student en borg de resultaten van zijn onderwijsloopbaan. Inzichtelijk en effectief: het neemt medewerker en docent werk uit handen. Alle administratieve gegevens en voortgangsinformatie in één overzichtelijk systeem verzameld en gepresenteerd. Het onderwijs is nauw betrokken bij de doorontwikkeling. Hierdoor staan wij garant voor de gewenste ondersteuning van het onderwijsproces. Ook ondersteunen wij altijd de laatste wet- en regelgeving op het gebied van het Nederlandse onderwijs.

Real-time koppeling met BRON

De uitwisseling met BRON is volledig real-time. Goedgekeurde aanmeldingen worden automatisch omgezet in inschrijvingen, inclusief bijbehorende administratieve handelingen. Naast vele standaard koppelingen met financiële systemen, biedt ons KRD functionaliteiten voor het vastleggen en (automatisch) toekennen van producten. Facturen kunnen direct gegenereerd worden en via rapportages is de status van de betalingen in te zien.

[/vc_section]
trajectplanner

Overzicht in complexe onderwijsprocessen

Met de keuze uit drie applicaties in één informatiesysteem, geeft deze software inzicht en duidelijkheid. Als spil in het automatiseringslandschap. Kernregistratie, studentvolgsysteem en een elektronische leeromgeving: alle studentinformatie wordt verzameld en geborgd.

Kernregistratie deelnemers (KRD)

De uitwisseling met BRON in de KRD module is volledig gebaseerd op het Programma van Eisen zoals opgesteld door DUO. Het berichtenverkeer tussen education online en DUO is volledig real-time.

Daarnaast worden in deze KRD module goedgekeurde aanmeldingen automatisch omgezet in inschrijvingen, inclusief bijbehorende administratieve handelingen. Naast vele standaardkoppelingen met financiële systemen, biedt de KRD module functionaliteiten voor het vastleggen en (automatisch) toekennen van producten, bijvoorbeeld het cursusgeld of de huur van een kluisje. Facturen kunnen direct gegenereerd worden en via rapportages is de status van de betalingen in te zien. Naast de rapportages in de vorm van werklijsten voor administratief medewerkers, kun je rapportages genereren waarin overzichten te maken zijn op verschillende gegevensgroepen voor diverse populaties studenten.

Kernregistratie-deelnemers-(KRD)

Studentvolgsysteem

Deze module ondersteunt het onderwijs van online aanmelding intake tot het examineren. Het neemt de onderwijsadministratie werk uit handen door het efficiënt organiseren van studentgegevens en het aanbieden van standaardkoppelingen met o.a. roosterpakketten.

Studentvolgsysteem

Het ondersteunt studentbegeleiders door het digitale student- en zorgdossier, cijferinvoer, resultaatbeheer, presentiebeheer en examinering. Het is mogelijk individuele leerroutes te arrangeren en vast te stellen.

In de BPV module kan zowel begeleiding als matching plaatsvinden. Ook is er mogelijkheid voor de externe praktijkbegeleider om in te loggen voor het valideren van uren en het waarderen van de stage.

Digitale leeromgeving

De opkomst van gepersonaliseerd en op maat aangeboden onderwijs vraagt om een flexibele leeromgeving. Vanuit de eigen visie op onderwijs en leren, richt een onderwijsinstelling deze leeromgeving in met díe modules die hieraan tegemoet komen. De module voor de digitale leeromgeving is beschikbaar voor alle devices en intuïtief in gebruik. Via de contentmodule kan de docent eenvoudig onderwijsmateriaal toevoegen, samenstellen en publiceren. Zo hebben alle studenten snel, simpel en overal toegang tot hun lesmateriaal.

Student, docent en begeleider zien welke vakken, toetsen en opdrachten onderdeel zijn van de leerroute. Ook zien ze de hierop behaalde resultaten.

Met de Peilstokmodule meet de student door het vragen van feedback, de voortgang in zijn of haar bekwaamheid. Binnen de Projectenmodule werken studenten samen aan opdrachten en projecten, middels taken, afspraken, bestanden, discussies, feedback en de chat. Studenten werken samen aan groepsopdrachten, met of zonder intervisie van een docent. Via het inleverloket kunnen studenten gemakkelijk hun opdrachten inleveren bij de docent. Op het dashboard is alle belangrijke informatie realtime zichtbaar en via handige notificaties ben je altijd op de hoogte van wijzigingen in je omgeving.

Digitale-leeromgeving